Sagaparken bygg B på Nordfjordeid

VB Tekniske har fått oppdraget med rørinstallasjonene på Sagaparken Panorama, andre byggetrinn. VB Tekniske er engasjert som prosjekterende innen våre fagfelt.

Sitat byggutvikler:

"Sagaparken Panorama er blitt ein suksess. Vi er stolte av å kunne meddele at vi no startar salet på andre byggetrinn. Nytt bygg, nye leiligheter, men med same fantastiske utsikt mot Eidsfjorden, og med beliggenheit tett opp til den nye Sagaparken."