Elvekanten i Førde

VB Tekniske fortsetter å skryte idag. Det ble idag signert kontrakt for prosjektering av rørtekniske-installasjoner ved prosjektet Elvekanten i Førde.

Prosjektet er omfattende og inneholder leiligheter, næringsareal og blant annet restaurant. Takk til Skår VVS AS for oppdraget!

Mer om prosjektet
, hentet fra utbygger sin side:
No lanserer vi Elvekanten: Vår region sitt mest moderne næringslokale, sentralt plassert midt i Førde sitt handels- og servicesenter, på Jølstra sin breidd.
Elvekanten får totalt 5960 m² lokale til leige. Målet er å skape eit spennande fellesskap av bedrifter, innan forretningar, handel, kontor og tenesteyting.