Referanser

VB Tekniske leverer sine tjenester i hele landet. 

Oversikten under viser noen av våre prosjekter, status pr prosjekt oppdateres med jevnlige mellomrom

Haram Tenestehus, Samfjordkvartalet 

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

Linjekvartalet, Sørumsand

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

Sentrumshagen Jessheim

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

Nestunbrekka 86, Bergen

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

Markveien Terrasse, Alta

Funksjon: Sanitæranlegg og varmeanlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

 

Sydal Skole / Strauman Oppvektsenter

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler og ventilasjon

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging 

Comfort Airport Hotell, Bergen

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Ferdigstilt

 

Kabellager, Egerund

Funksjon: Sanitæranlegg og overvannshåndtering

Tjeneste: Prosjektering VVS

 Status: Bygging

 

Døskeland Næringsbygg, Sande I Sunnfjord

Funksjon: Forprosjekt og detaljprosjektering alle tekniske fag

Tjeneste: Byggherrerepresentant og prosjektering sanitær og VA

Status: Ferdigstilt

 

Saga Terrasse, Jessheim

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkler. 

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

 

Skjoldnes Panorama, Bergen

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering pågår, bygging startet

 

Høgevollveien 14, Sandnes

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

 

Dale Barneskole, Kristiansund

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging 

Biltema, Bryne

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

 

Coop Extra, Vikeså

Funksjon: Sanitæranlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

 

Oppdal Omsorgsboliger, Oppdal

Funksjon: Sanitæranlegg, varme og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

 

Finnegårdsgaten 6, Bergen Hotellprosjekt

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Ferdigstilt

 

Haram Kvileheim, Ålesund

Funksjon: Sanitæranlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

 

Støren bo og dagsenter, Oppdal

Funksjon: Sanitæranlegg, varme og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2018

Dale Brygge, Dale i Sunnfjord

Funksjon: Forprosjekt VVS