Privat Proff

Referanser

VB Tekniske leverer sine tjenester i hele landet. 

Oversikten under viser noen av våre pågående prosjekter

Markveien Terrasse, Alta

Funksjon: Sanitæranlegg og varmeanlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling: 2019

 

Kabellager, Egerund

Funksjon: Sanitæranlegg og overvannshåndtering

Tjeneste: Prosjektering VVS

 Status: planlagt ferdigstilling: 2018

 

Comfort Airport Hotell, Bergen

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: ferdigstilt

 

Døskeland Næringsbygg, Sande I Sunnfjord

Funksjon: Forprosjekt og detaljprosjektering alle tekniske fag

Tjeneste: Byggherrerepresentant og prosjektering sanitær og VA

Status: planlagt ferdigstilling 2017

 

Finnegårdsgaten 6, Bergen Hotellprosjekt

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2017

 

Saga Terrasse, Jessheim

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkler. 

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2019

 

Skjoldnes Panorama, Bergen

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2019

 

Høgevollveien 14, Sandnes

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2019

 

Haram Kvileheim, Ålesund

Funksjon: Sanitæranlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2018

 

Biltema, Bryne

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2018

 

Coop Extra, Vikeså

Funksjon: Sanitæranlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2018

 

Oppdal Omsorgsboliger, Oppdal

Funksjon: Sanitæranlegg, varme og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2018

 

Støren bo og dagsenter, Oppdal

Funksjon: Sanitæranlegg, varme og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2018

Dale Brygge, Dale i Sunnfjord

Funksjon: Forprosjekt VVS