Sentral godkjenning

VB Tekniske har fornyet sin sentral godkjenning etter det siste reglene fra direktoratet for byggkvalitet (DIBK). 

Det er med stor glede vi i VB Tekniske AS kan meddele at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i dag har innvilget vår søknad om sentral godkjenning tiltaksklasse 2, med bakgrunn i det nyeste regelverket for sentral godkjenning.
VB Tekniske har lagt ned betydelige ressurser med blant annet nytt kvalitetssystem for å innfri dagens krav.
Dette er områdene vi innehar sentral godkjenning for:
  • Prosjektering av Sanitærinstallasjoner
  • Prosjektering av Varme- og kuldeinstallasjoner
  • Prosjektering av Slukkeinstallasjoner
  • Prosjektering av Ventilasjons- og klimainstallasjoner
  • Prosjektering av Vannforsynings og avløpsinstallasjoner
Sentral godkjenning er bedriftstilknyttet og kan etter regelverket ikke lånes bort til andre bedrifter.